Verden gennem en schizofrens linse

I forhold til Ove Hansens liv med etiketten ”psykisk syg” – hvilket skyldes en forvrænget subjektiv verdensopfattelse – så er fotografiet et voldsomt interessant medie, da det er det tætteste, vi kommer på en objektiv sandhed. Dog kan man med rette sætte spørgsmålstegn ved, om fotografiet nogensinde kan blive objektivt, da det bliver til i kraft af en masse selektive handlinger. Fotografiet vil altid kun vise et udsnit af verdenen. Ydermere vil vores italesættelse og vores egne perceptionsfiltre farve vores fortolkning af det. Dét til trods er fotografiet og filmmediet dog stadig medier, som de fleste accepterer, som værende “objektivt sande” i deres verdens gengivelse – Både i forhold til når vi mindes en forgangen tid eller når vi læser og ser journalistik og nyhedsdækning.