Rites de Passage

2018 (afgangseksamen i Musikhuset, Aarhus)

site-specific performance og komposition med udgangspunkt i rummets funktionalitet og begivenhedens rituelle betydning. 

Det rum, man putter kunsten ind i, former kunsten. Dette kompositoriske princip var grundlaget for musikken og performancen. Det blev således skabt med udgangspunkt i at begivenheden/eksaminationen var en overgangsfase med statusmæssig forandring for individet, samt at koncerten skulle foregå i et specifikt eksaminations rum (Rytmisk scene, Musikhuset, Aarhus), i hvilken der var en iboende historik og dertilhørende konnotationer. 

Værkets titel Rites de passage er et begreb udviklet af den franske antropolog Arnold van Gennep i 1909. Det dækker over et rituelt formaliseret 3-delt forløb, der markerer væsentlige livstærskler eller overgange fx fra barn til voksen, ægteskab, fra liv til død og lignende. Værket blev komponeret med udgangspunkt i disse 3 faser:

1) Udskillelsesfasen: Ritens objekt (et individ, en sag e.l.) skilles ud fra sin vante sammenhæng og markeres som noget særligt. Det kan fx ske ved fysisk fjernelse, særlig afmærkning, fjernelse af tegn på status og identitet.

2) Den liminale fase (lat. limen ‘tærskel, grænse’), hvor selve overgangen tænkes at finde sted. Den kendetegnes af, at objektet nu er helt nulstillet, uden status og identitet. Det tænkes at befinde sig i et tomrum mellem sin gamle og sin nye status, i en flydende eller blød tilstand, hvor alt er muligt. I denne farlige tilstand er objektet sårbart, men netop derfor også modtageligt for en bearbejdning. Også grænserne mellem objektet og dets omgivelser kan blive flydende, og i nogle tilfælde er hele verden sat på spil i denne fase. Ofte gælder der i denne fase en række tabuer og forbud mod normal og naturlig adfærd, som understreger den rituelle kontrol med det kritiske forløb.

3) Inkorporationsfasen, hvor objektet indgår i sin nye sammenhæng med den status og identitet, som riten har skabt. I denne fase demonstreres det ofte, at tilstanden nu atter er normal: Tabuer ophæves, og lettelse og munterhed gives til kende.

Værket blev komponeret sitespecific for rummet og begivenheden gennem  medierne: tonalt materiale, performative handlinger, forudoptaget lyd, dmx-styret lys og visuelle projekterede doblinger af mig som ritens objekt.

Ensemblet bestod af:
Emil Vodder …………….. Performer, sang og guitar samt cue-styring af dmx og visuals
Jeppe Hjøllund …………….. Performer, Trompet og Flygelhorn
Jens Balder …………….. Performer, Tenor Trombone
Anna Magnusson …………….. Performer, Bariton Saxofon