"Stilbillede - et indrammet udsnit af Ove Hansens stue", Lyd

Element 031
Lyd, klavermusik, semi-improviseret impressionisme m. titlen “Réflexions sur la nature de l’esprit humain” (Dansk oversættelse: “Refleksioner over det menneskelige sinds natur”)

Komponist: Emil Vodder
Pianist og improvisator: Dan Hjort Jensen