Komponist Emil Vodder K.

Emil Vodder K. er en komponist og kunstner, som bevæger sig mellem kunstretninger og genrer.

Han er uddannet saxofonist fra Syddansk Musikkonservatorium, og byggede efterfølgende ovenpå med en kandidat i Komposition fra det Jyske Musikkonservatorium. Han har i sin uddannelse taget kurser i filmmusik på musikkonservatoriet i Palermo og et kursus i 3D-lydkupler og Ambiosonic spheres på musikkonservatoriet i Vilnius. Ligeledes har han været aktiv i en række festivaller på konservatorierne blandt andet Ung Nordisk Musikfestival og Good Music Festival. Arbejdet i forbindelse med sidstnævnte gav ham et legat fra konservatoriet som udmærkede den entreprenørielle indsats og nytænkning, der var blevet udført. Han har desuden aktivt udvidet sin undervisning ud over studieretningernes pensum, og således  har han også modtaget undervisning i elektroniske musikprogrammering, lectures i klassisk samtidsmusik, bigband orkestrering og deltaget i tværkunstneriske talks og events m.m.  

Denne brede palette af forskellige værktøjer og håndværksmæssige tilgange lægger således fundamentet for hans kreative virke, som er kendetegnet ved en generel nysgerrighed og en afsøgende natur. Efter endt uddannelse har han i ønsket om at udvide sin håndværksmæssige bagage yderligere arbejdet som tonemester, lysmester og scenograf for mindre teatre. I denne sammenhæng blev han omtalt i jyske medier som multikunstner qua hans evne til at kunne varetage en bred vifte af forskellige opgaver i forbindelse med teaterproduktion. Derudover har han sideløbende været lys og visual artist for en række mindre koncertarrangører og bands. Denne praksis har været for andres kreative produkter, men hele tiden med fokus på at det gav ham selv en mulighed for at opbygge nye kompetencer. 

Som resultat af den alsidighed har han været underviser og censor på tværkunstnerisk grundkursus – et forberedende kursus på Esbjerg kulturskole til de højere kunstneriske videregående uddannelser. Her har han kunnet undervise i og trække på sine erfaringer indenfor den brede vifte af discipliner, som han har været involveret i. 

Gesamtkunstwerk filosofien har fyldt meget i hans kunstneriske mindset, og han drives i høj grad kunstnerisk af at afprøve grænserne for elementernes og disciplinernes interdisciplinære potentialer.  Han har således i sit eget kunstneriske virke lavet happenings, performances, installationskunst, koncerter m.m. både i samarbejde med andre kunstnere og solo. 

I et interview har han udtrykt sin kunstneriske vision på følgende måde: 

som sådan føler jeg mig stadig elev af disciplinerne, og jeg har ekstrem meget at lære, men jeg føler, at jeg er ved at nå til et punkt, hvor jeg begynder at kunne udtrykke mig på den måde, som jeg længe har haft visioner om, men som jeg ikke har været klædt på til, fordi min uddannelse som udgangspunkt kun har forholdt sig til en kunstnerisk disciplin. Som med alt andet i livet kan man søge frigørelse og uafhængighed ved at søge viden.”

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist