Komponist Emil Vodder K.

Jeg er uddannet komponist fra det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Komposition betyder i sin grundessens at skabe en helhed ud af delelementer. I mit kompositoriske perspektiv har disse delelementer ikke været begrænset til tonalt materiale alene. Jeg har igennem min tid på konservatoriet og tiden efter arbejdet med en lang række af auditive og visuelle udtryksformer, som blandt andet tæller performance-kunst, totalinstallationer, koncerter, teater m.m. – ofte i et tværmedielt format. Jeg interesserer mig for kunst og kultur som en helhed. Den totale publikums-oplevelse er altid mere omfattende end udelukkende oplevelsen af et enkelt medie. Alt der sameksisterer i et bestemt oplevelsesrum har indflydelse på hinanden og på publikums perception. Derfor har jeg følt at det har været interessant at kigge på et langt bredere aspekt af parametre som værende kompositoriske delkomponenter. Mit CV over de seneste år afspejler derfor denne tværgående interesse.

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist