Kunstnerisk Intention

I min optik er kunst først og fremmest intention og dernæst håndværk. For mig handler det om formidling. Dette synspunkt er væsentlig inspireret af 1800-tallets og start 1900-tallets ide om ”Der Gesamtkunstwerk”. 
Ordet bliver første gang brugt af den tyske filosof K. F. E. Trahndorff i et essay fra 1827 og en dansk oversættelse af æstetik-betegnelsen ville lyde noget lig ”synergien i kunsten”. Det er en kunstnerisk filosofisk retning, som lægger vægt på at alle elementer, som komplementerer hinanden, er ligeværdige, for at perceptionen af et kunstnerisk værk eller en arkitektonisk form bliver så helstøbt som muligt.
Et af starten af det 20 århundredes bedste eksempler og eksponenter for gesamtkunstwerktankegangen er Bauhaus-skolen. Den blev etableret af Walther Gropius i 1919 i Weimar. Bauhaus var en skole specialiseret i design, kunst og arkitektur. Skolens ideologi var, at dens studerende skulle undervises i en lang række af forskellige håndværksmæssige discipliner og kunstneriske medier. Dette med det formål, at de studerende kunne udføre og forstå deres eget håndværk bedst muligt samt have forståelse for konteksten, som håndværket skulle indgå i. Så uagtet at man havde et hovedfag, blev man også undervist i de øvrige discipliner indenfor kunst og håndværk.

Ordet ”Gesamtkunstwerk” er i eftertiden også kommet til være associeret med Richard Wagners operaer. Han nævner første gang begrebet i 2 essays fra 1849, hvor han argumenterede for vigtigheden i en modbevægelse til samtidens komponister, som han følte fokuserede mere på virtuositet i det musiske element frem for et autentisk ønske om at formidle en troværdig og spændende historie. Wagner beskriver i sin bog “Opera and drama”, at hans kunstneriske Ideal var, at alle de individuelle involverede kunstformer var underlagt og tjente et fælles formål. 
Dette er det samme ideal, som jeg skaber min kunst ud fra. Jeg anser generelt mit eget kompositoriske virke for at bunde i den samme definition af ordet ”komposition”, som står i Gyldendals ordbog. Her defineres komposition som ”opbygningen af et musikværk, et kunstværk eller et litterært værk”. På samme måde ønsker jeg ikke at begrænse mit kunstneriske og kompositoriske virke til toner alene. For mig er håndværket sekundært til selve ønsket om at formidle, og derfor undersøger jeg under optimale omstændigheder først mest muligt omkring emnet, som jeg ønsker at formidle, for derefter at vælge instrumentet/mediet, som jeg mener er det bedste til opgaven. Dette uagtet om instrumentet/mediet er et traditionelt instrument i musisk forstand eller en anden form for instrument/medie.