Kort Beskrivelse af Værket i sin Endelige Form

WHO (World Health Organisation) forudsiger, at depression i 2020 vil være en af de to mest samfundsbelastende sygdomme, og i 2030 vil depression udgøre den største sygdomsbyrde globalt.3 Det er denne forudsigelse og samfundsdebat her omkring, som forestillingen skriver sig ind i. Værket er således skrevet som et debatoplæg, som stiller sig kritisk overfor bureaukratisk karakterræs, effektiviseringapps og -modeller, uddannelses-lofter, medicinalindustrien samt vores autofiktionslignende identitetskabelse på sociale medier. 
”Kunstig Eksistens – Jeg tænker derfor er jeg” er et tværkunstnerisk koncertperformance, hvor komponisten (mig selv), 4 skuespillere og 2 strygere står installeret i hver sin boks, hvor de fælles og individuelt fortæller en samlet narrativ – musikalsk såvel som performativt. 
Musikken er hovedsageligt komponeret for strygere, lydcollager og poesi ud fra Karl Heinz Stockhausens definition af musik som ”lyd organiseret i tid”, men det vil have referencer til Pink Floyds ”The Wall” ved, at narrativet er skrevet som autofiktion over mit eget liv. 
Værket er en ligelig kombination af fysisk teater, musik og installationskunst, hvor helheden giver publikum et malerisk og scenisk-digitalt billede af en menneskelig tilstand og en samfundsmæssig udvikling. Det er et musikalsk komponeret performanceværk og et debatoplæg om psykisk sårbarhed i en præstationskultur, som skaber mange psykiske ofre.