Mixning og produktion_:

Jeg har mange års erfaring med mixnings/produktions- og afviklingsprogrammet Ableton Live, foruden at jeg også har stiftet bekendtskab med Logic i forhold til musikproduktion. Ableton er dog min foretrukne arbejdsplads i forhold til dets fleksibilitet i både produktion og afvikling.

Sammenkobling af Lyd, Lys og Visuals_:

Jeg har altid fungeret som tekniker på mine egne værker og dermed har jeg oparbejdet kvalifikationer indenfor livelyd, dmx-lysstyring og AV-teknik. 

Gennem programmerne Ableton (Lyd), Isadora (visuals m.m.) og QLC+ (Lys) har jeg på min computer skabt et fleksibelt netværk af programmer, som snakker sammen. Dette giver muligheder for at arbejde med lyd, lys og visuals samt andre computer-styrede medier således alt interlocker 100 procent – både ud fra cuelister samt ud fra andre mere impro-prægede arbejdsprocessor.

Film & AV-teknik_:

Jeg har indenfor de seneste år oparbejdet AV-tekniske kundskaber indenfor både teater og musik såvel som totalinstallationer på museer og gallerier. Jeg har i mindre omfang arbejdet med 3D-projectoring gennem programmet Isadora. 

Både som freelancer og i forbindelse med egne værker har jeg ofte produceret filmmateriale og klippet det. Nogle gange med tilhørende lydside til og andre gange som akkompagnement til andres musik. I forhold til videoredigering har jeg mest arbejdet med Final cut. Derudover har jeg i en lettere udstrækning arbejdet med kodning indenfor OpenGL og visuelle programmeringssprog som findes i programmer såsom Max (Cycling74) og Isadora (troikatronix).

Projektstyring_:

Jeg har ofte kastet mig ud i projekter, hvor jeg har været projektleder, kapelmester eller eventarrangør. Jeg er vant til at stable ting på benene og komme fra skitse og hele vejen i mål. Jeg ved fra egne projekter at planlægning og administration er en nødvendighed, så alle boldene lander til tiden. Det er altid vigtigt for mig at tage ansvar for at løse opgaverne til stor tilfredshed for alle involverede parter. 

Kommunikation_:

En stor del af arbejdet indenfor mit fagområde har handlet om at kunne kommunikere og formidle på tværs af fagligheder. Jeg har både igennem min studietid og derefter set det som væsentligt at arbejde tværmedielt både alene og sammen med andre. Jeg tror på at dialogerne og samarbejderne i disse projekter har været med til at højne min forståelse for andres faglighed og arbejdsprocessor. Dette har givet mig gode kommunikations- og samarbejdsevner i forhold til tværmedielle projekter, hvor udviklingsarbejdet er en dialogproces, i hvilken inspirationen glider mellem de forskellige faggrupper.