Composer, Musician & Visuel ArtistUDDANNELSE:

2015-2018:

Det Jyske Musikkonservatorium, Komposition

2012-2015:

Syddansk Musikkonservatorium, Musiker/Saxofon

2010-2012:

Musisk Grundkursus, Musiker/Saxofon

2006-2009: 

Ribe Katedralskole, stx/ungdomsuddannelse
Studieretning: Musik A, Engelsk A, Billedkunst C

Composer, Musician & Visuel Artist

Speciale:

        Komposition betyder i sin grundessens at skabe en helhed ud af delelementer. I mit kompositoriske perspektiv har disse delelementer ikke været begrænset til tonalt materiale alene. Jeg har igennem min tid på konservatoriet og tiden efter arbejdet med en lang række af auditive og visuelle udtryksformer, som blandt andet tæller performance-kunst, totalinstallationer, koncerter, teater m.m. – ofte i et tværmedielt format.

        Jeg interesserer mig for kunst og kultur som en helhed. Den totale publikums-oplevelse er altid mere omfattende end udelukkende oplevelsen af et enkelt medie. Alt der sameksisterer i et bestemt oplevelsesspace har indflydelse på hinanden og på publikumsperceptionen. Derfor har jeg følt at det har været interessant at kigge på et langt bredere aspekt af parametre som værende kompositoriske delkomponenter.

Læs min afhandling her

Kurser:

Jun 2013

Filmmusik – Conservatorio di Musica Vicenzo Bellini Palermo, Sicilien 

Curriculum Vitae – klik på nedenstående links

Pressefotos_:

Farver:_Download

Sort/Hvid:_Download

Gif:_Download

Anbefalinger_:

Teater Guld: Download

Museum Ovartaci: Download

Park teatret: Download

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist

Composer, Musician & Visuel Artist